Prejsť na obsah

Uznanie dokladov o vzdelaní

0minút, 21sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uznáva Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou za rovnocenný po splnení podmienok na základe zákona č. 359/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Študuj na UPJŠ