UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Študentské domovy a jedálne
українська
AIS2

Študentské domovy

Ubytovávanie študentov jednotlivých fakúlt univerzity  je realizované na štyroch blokoch na  Medickej 4,  6, na Popradskej ulici 66 a na Popradskej ulici 76.  Ubytovacia kapacita na Medickej ulici  je 1 400,  na Popradskej ulici 66 celkom 155 osôb a na Popradskej 76 spolu 200 osôb. Celková kapacita ŠD na ubytovanie je 1 755 miest.

  Študenti na ŠD na Medickej sú ubytovávaní v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách bunkového charakteru. Dve izby tvoria bunku, z toho  jedna dvojposteľová a jedna trojposteľová izba. Na jednej bunke majú piati ubytovaní jedno WC, sprchu a umývadlo.

Ubytovanie študentov rozdeľuje komisia zriadená pri rektoráte Univerzity P. J. Šafárika podľa počtu pridelených bodov. Študentské  domovy na Medickej 4,6 sú vybavené  jednou jedálňou, bufetom, spoločenskými miestnosťami, športovými ihriskami umiestnenými v areáli. Výhodná poloha v blízkosti centra mesta umožňuje študentom pestré kultúrne, spoločenské a športové využitie voľného času, ako aj dobré dopravné spojenie s jednotlivými fakultami. V ŠD na Popradskej 66 sú ubytovaní prevažne študenti FVS. Zahraniční študenti sú ubytovaní v ŠD na Popradskej 76.

Prevádzka stravovacej časti ŠDaJ UPJŠ Medická 4, Košice je zabezpečovaná 40 zamestnancami v troch kuchyniach a  troch výdajniach stravy. Výdajňa na Popradskej ulici, výdajňa na Mánesovej, výdajňa na Jesennej ulici. Príprava stravy je realizovaná na kuchyniach  na Medickej 4, Moyzesovej 9 a Tr. SNP 1. Od septembra 2015 je v budove Minerva na Moyzesovej ulici otvorená nová kaviareň pre študentov s kapacitou 60 miest.

FOTOGALÉRIA

Študenti prvých ročníkov UPJŠ nie sú z kapacitných dôvodov umiestnení v ŠD UPJŠ. Ubytovanie zabezpečujeme u našich zmluvných partnerov. V študijnom roku 2015/2016 sú to ŠD TU Košice na Jedlíkovej ulici 5 a 13, MEI Hostel na Kysuckej 16.

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá: riaditeľ ŠDaJ UPJŠ
Administrátorom  subsystému je: webadmin

Posledná aktualizácia: 20.02.2020