UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Daruj 2 % z dane pre BOTANIKE, o.z.

Máte srdce pre prírodu a rastliny? Radi navštevujete botanickú záhradu a chceli by ste v nej vidieť nové veci? Ak áno, podporte naše občianske združenie BotaniKE, o. z. dvomi percentami. Potrebné, vopred vyplnené tlačivo je k dispozícii na stiahnutie na našej stránke. Pripojte aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a tlačivá nám môžete odovzdať na vrátnici Botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej ulici 23 v Košiciach alebo ich osobne odovzdajte na daňovom úrade.

Ďakujeme. Darované prostriedky budú použité na zveľadenie areálu botanickej záhrady.

Posledná aktualizácia: 14.04.2021