UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Medzinárodný deň vidlochvostov

Nedeľa 9. jún 2019 je vo svete venovaná podpore informovanosti na záchranu motýľov zo skupiny vidlochvostov, z ktorých mnohé sú ohrozené činnosťou človeka. V tomto roku sa do tejto aktivity po prvýkrát zapája aj Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach. Na Slovensku žije  5 druhov motýľov zo skupiny vidlochvostov, z ktorých tri sa vyskytujú zriedkavo a sú u nás zákonom chránené.

Viac informácii...

 

Posledná aktualizácia: 02.03.2020