UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Vyhodnotenie fotosúťaže o najkrajšiu fotografiu exotického motýľa

V roku 2019 sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu exotického motýľa zapojilo 43 autorov. V kategórii A - do 15 rokov bolo do súťaže zaslaných 12 fotografií a v kategórii B - nad 15 rokov bolo zaslaných 100 fotografií.

Trojčlenná porota v kategórii do 15 rokov vyhodnotila tri najlepšie fotografie týchto autorov:

1. Xenia Volčková (fotografia motýľa Caligo atreus)
2. Michal David (fotografia motýľa Heliconius hecale)
3. Lenka Ondo-Eštoková (fotografia motýľa Papilio lowi)


V kategórii nad 15 rokov boli porotou ocenené fotografie týchto autorov:

1. Michal Jesensky (fotografia motýľa Idea leuconoe)
2. Jozef Matuch (fotografia motýľa Dryadula phaetusa)
3. Dáša Takáčová (fotografia motýľa Papilio palinurus)


Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži a oceneným srdečne blahoželáme.


Posledná aktualizácia: 14.05.2020