UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Vyhodnotenie fotosúťaže MOJA ZÁHRADKA

Do súťaže v troch kategóriách a dvoch oblastiach bolo spolu zaslaných 156 fotografií.
Výhercami v jednotlivých kategóriách a oblastiach sa stávajú:

A1 - do 12 rokov, rastliny     

Lukáš Košťa,  Jakub Ďurčo,  Sofia Šutorová


A2 – do 12 rokov, hmyz na rastlinách                

Xénia Volčková,  Patrik Székely,  Romana Morovská


B1 – do 18 rokov, rastliny                

Adam Bozuľa,  Oliver Bielik,  Pavlína Zelená


B2 – do 18 rokov, hmyz na rastlinách

Imrich Vaško,  Matúš Pekár     


C1 – nad 18 rokov, rastliny                

Nikoleta Kotorová,  Anna Trifonová,  Viktória Martončíková  


C2 – nad 18 rokov, hmyz na rastlinách                

Daniela Šabaková,  Denisa Jacková,  Denisa Siksová


Všetkým zúčastneným ďakujeme za zaslanie fotografií do súťaže a výhercom srdečne blahoželáme!

máj 2020


Posledná aktualizácia: 26.08.2021