UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Mandala šťastia


V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach v spolupráci s OZ EKO ĽUDIA vznikla ďalšia mandala šťastia.
 

 

Posledná aktualizácia: 22.03.2019