UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Prvá mobilná aplikácia v botanickej záhrade

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s firmou GAMO a.s. a s finančnou podporou grantovej agentúry KEGA, pripravila mobilnú aplikáciu pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS. Aplikácia slúži ako elektronický sprievodca po areáli záhrady. Pomocou nej budete oboznámení s vybranými rastlinami, ktoré sú usporiadané podľa pripravených expozícií.

Môžete si ju stiahnuť cez Google Play alebo App Store, zadať kľúčové slová Botanická záhrada UPJŠ a vyhľadať aplikáciu s takouto ikonou:


Posledná aktualizácia: 05.05.2022