UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Motýle exotických trópov


PRAVIDLÁ FOTOSÚŤAŽE

Kategória A: V čase konania súťaže od 19.05.2017 do 30.06.2017, vek do 15 rokov
Kategória B
: V čase konania súťaže od 19.05.2017 do 30.06.2017, vek nad 15 rokov

Do súťaže je možné prihlásiť fotografie tropických motýľov, ktoré vznikli v období konania výstavy od 19.05.2017 do 30.06.2017. Fotografie môžu byť vyhotovené digitálnym fotoaparátom, fotoaparátom na kinofilm, digitálnou videokamerou alebo fotografie z mobilného telefónu za predpokladu, že spĺňajú nasledovné kritéria, ktoré sú spoločné pre obe kategórie:

 • fotografie vznikli v období konania výstavy od 19.05.2017 do 30.06.2017,
 • prihlasovateľ fotografie do súťaže je aj jej autorom a je výhradným majiteľom autorských práv, prosíme zasielať max. 3 fotografie od jedného autora,
 • u autorov mladších ako 15 rokov je potrebné uviesť kontakt na rodiča alebo zákonného zástupcu (email a telefónne číslo),
 • fotografia má rozlíšenie minimálne 2048 x 1536 pixelov,
 • fotografia nie je digitálne retušovaná, neobsahuje informácie o dátume a čase vzniku vložené v obraze,
 • fotografia nesmie obsahovať rámček ani žiadny vložený text, či symboly,
 • fotografia môže byť výrezom z pôvodnej fotografie za predpokladu, že dodrží požiadavky na minimálne rozlíšenie,
 • fotografie je možné prihlásiť do súťaže výlučne v digitálnej podobe vo formáte JPG,
 • názov súboru tvorí krstné meno, priezvisko, koncové dvojčísle roka narodenia, označenie kategórie a poradové číslo prihlásenej fotografie oddelené podčiarnikom: Meno_Priezvisko_70_B_XX.jpg
 • veľkosť jednej fotografie je obmedzená na maximálne 15 MB,
 • fotografia nebola publikovaná v žiadnom tlačenom alebo elektronickom médiu.

Autor alebo jeho zákonný zástupca zaslaním fotografie vyjadruje súhlas so súťažnými podmienkami. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach si vyhradzuje právo autora zo súťaže vylúčiť ak nesplní požadované podmienky. Autor zároveň súhlasí s prezentáciou fotografie v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach bez nároku na honorár,

 • fotografie zasielajte na e-mail: fotomotyl@upjs.sk, do 16.07.2017,
 • vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže: 8.9.2017,
 • oznámenie výsledkov súťaže autorom fotografií e-mailom: do 8.9.2017.

   

Ceny víťazom najlepších fotografii

 • v každej kategórii budú ocenené prvé tri miesta.
 • kategória A, vek do 15 rokov:
  prvé miesto – voľná vstupenka s rodičom na celý rok od dátumu zhotovenia vstupenky,
  druhé miesto - voľná vstupenka s rodičom na pol rok od dátumu zhotovenia vstupenky,
  tretie miesto - voľná vstupenka s rodičom na tri mesiace od dátumu zhotovenia vstupenky,
 • kategória B, vek nad 15 rokov:
  prvé miesto – voľná vstupenka celý rok od dátumu zhotovenia vstupenky,
  druhé miesto - voľná vstupenka na pol rok od dátumu zhotovenia vstupenky,
  tretie miesto - voľná vstupenka na tri mesiace od dátumu zhotovenia vstupenky.
Posledná aktualizácia: 02.03.2020