UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Súťaž Motýlia krása

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pri príležitosti 10. výročia výstavy Motýle exotických trópov vyhlasuje 1. ročník súťaže pod názvom "Motýlia krása". Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl vo viacerých kategóriách.

Pravidlá súťaže

Práce si budete môcť prezrieť počas leta vo vstupnej hale botanickej záhrady. Výsledky súťaže oznámime víťazom jednotlivých kategórií 4. 9. 2017 mailom a výsledky budú zároveň zverejnené na stránke www.bz.upjs.sk.

Posledná aktualizácia: 02.03.2020