UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Oznam

    Od 19. apríla 2021 je Botanická záhrada UPJŠ otvorená v plnom rozsahu - vonkajší areál aj skleníky. Počet osôb v interiéri je obmedzený aktuálne platnými nariadeniami. V interiéri je povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom a nie je povolené konzumovať jedlá ani nápoje. Ďakujeme za pochopenie. 

Tešíme sa na Vás.

Posledná aktualizácia: 01.02.2022