UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

OZNAM

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach je opäť otvorená v riadnom otváracom čase, vonkajší areál od 9:00 do 18:00 hod. Od 3. 6. 2020 sú znovuotvorené aj skleníky botanickej záhrady, v čase od 9:00 do 15:00 hod. Prosíme Vás o dodržiavanie všetkých platných predpisov a opatrení.

Tešíme sa na Vás!

 

Posledná aktualizácia: 26.08.2021