UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Oznam

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach hľadá študentov - záujemcov na sprevádzanie exkurzií v expozičných skleníkoch počas mesiacov máj a jún.

Viac informácií získate na tel. čísle 0917 137 463 alebo e-mailom na adrese andrea.fridmanova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 02.03.2020