UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Oznam

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach hľadá študentov - záujemcov na sprevádzanie exkurzií  v expozičných skleníkoch počas mesiacov máj a jún.

Viac informácií získate na tel. čísle 055/234 1672 alebo e-mailom na adrese andrea.fridmanova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 02.03.2020