UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Zážitkové sprevádzanie

Počas mesiaca jún ponúkame možnosť zážitkového sprevádzania v exteriéri botanickej záhrady pre skupinové exkurzie (max. 25 účastníkov).

Sprevádzanie je možné iba pri priaznivom počasí počas pracovných dní, o 9:00 hod., 10:30 hod. alebo o 13:00 hod.

Pri záujme o toto sprevádzanie je nutné objednať sa mailom martin.piznak@upjs.sk (objednávka je platná až po obdržaní potvrdzujúceho mailu), prípadne telefonicky na čísle 055/234 1669, najneskôr dva pracovné dni vopred.

Pri vstupe je potrebné okrem riadneho vstupného uhradiť poplatok za sprievodcovskú službu 6,50 €.

Pri prehliadke sa bližšie oboznámite s vybranými rastlinami hmatom, čuchom či chuťou.

 

Posledná aktualizácia: 02.03.2020