UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Stretnutia začínajúcich včelárov

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach organizuje ďalšie stretnutia pre začínajúcich včelárov, ktoré sa uskutočnia 3.6., 1.7. a 5.8.2017 od 8:00 do 10:00 hod.

Viac informácií na tel. čísle 0917 137 463.

Posledná aktualizácia: 02.03.2020