UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Vyhodnotenie súťažnej degustácie medov

V roku 2017 bolo do súťažnej degustácie zapojených 18 vzoriek medov od 11 včelárov. Najvyšší počet hlasov získali medy:

  1. miesto – vzorka č. 18 (p. Vajda)
  2. miesto – vzorka č. 15 (p. Velček)
  3. miesto – vzorka č. 4 (p. Brčák)

Ďakujeme všetkým včelárom za účasť v súťaži a oceneným blahoželáme.


Posledná aktualizácia: 02.03.2020