UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Ukončená rekonštrukcia ústredného kúrenia v skleníkoch

Posledná aktualizácia: 02.03.2020