UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ukončená rekonštrukcia ústredného kúrenia v skleníkoch

Posledná aktualizácia: 23.08.2019