UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ukončená rekonštrukcia ústredného kúrenia v skleníkoch

Posledná aktualizácia: 28.02.2018