UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Vyhodnotenie o najkrajšiu fotografiu exotického motýľa

V roku 2018 bolo do súťaže o oboch kategóriách zaslaných 140 fotografií.

Porota v kategórií nad 15 rokov vyhodnotila tri najlepšie fotografie týchto autorov:

  1. Ľubica Kremeňová
  2. Matúš Molcanyi
  3. Radwan AlAli

V kategórii do 15 rokov boli porotou ocenené najlepšie fotografie týchto autorov:

  1. Nikola Blahušiaková
  2. Sára Parkanská
  3. Artur Parkanský


Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži a oceneným srdečne blahoželáme.
 


Posledná aktualizácia: 02.03.2020