UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Vyhodnotenie súťaže pod názvom "Motýlia krása"

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže – Motýlia krása

Do 1. ročníka súťaže Motýlia Krása sa zapojilo 54 žiakov zo základných umeleckých škôl. Práce sa hodnotili  v štyroch kategóriách.

Kategória A: Maľba

1. miesto  Sarah Kalinová ZUŠ Rajec
2. miesto  Michaela Repovská ZUŠ Novosad
3. miesto  Alica Sabolová ZUŠ Irkutská Košice
4. miesto   Andrea Hrinková ZUŠ Novosad

Kategória B: Grafika

1. miesto  Kristína Ščúrová ZUŠ Michalovce
2. miesto  Ema Némethová ZUŠ Michalovce
3. miesto  Pamela Nestorak ZUŠ Michalovce
čestné uznanie  Lejka Litecká ZUŠ Irkutská Košice

Kategória C: Kombinovaná technika

1. miesto  Veronika Lešková, ZUŠ Bernolákova Košice
2. miesto  Katarína Toporová, ZUŠ Bernolákova Košice
3. miesto  Janka Ľochová ZUŠ Irkutská Košice
4. miesto  Miška Cverčková ZUŠ Bernolákova Košice

Kategória D: priestorový objekt

1. miesto  ZUŠ Bernolákova Košice


Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa tvorivých nápadov!Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu fotografiu exotického motýľa

V roku 2017 sa do súťaže zapojilo 32 účastníkov, spolu bolo zaslaných 87 fotografií.
Porota v kategórii nad 15 rokov vyhodnotila tri najkrajšie fotografie týchto autorov:

  1. miesto Tatiana Matuchová
  2. miesto Zuzana Syčová
  3. miesto Jozef Fekete

V rámci podpory mladých talentov sme sa rozhodli oceniť 3 účastníkov do 15 rokov:

  1. miesto Ema Kassayová
  2. miesto Judita Saksová
  3. miesto Michaela Szopková


Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži a víťazom srdečne blahoželáme!

 

Posledná aktualizácia: 02.03.2020