UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Leto v Botanickej záhrade

  F O T O G A L É R I A  


vajgela kvetnatá
(Weigela floribunda)

Leto v prírode a v záhradách je časť ročného obdobia, ktorá prináša nezabudnuteľné estetické zážitky vytvárané vegetáciou a scenériami zákutí a voľných plôch s pestrofarebnými ale aj nenápadnými a veľmi zaujímavými rastlinami. Zvlášť a o to výraznejšie je vnímanie a poznávanie rôznorodosti rastlinnej ríše v botanickej záhrade.


astra alpínska
(Aster alpinus)

    Na relatívne malej ploche (30 ha) vo  vonkajšej časti a v expozičných skleníkoch je zhromaždených viac ako 5 000 druhov a kultivarov (taxóny).  Prevažnú časť reprezentujú rôzne okrasné taxóny mierneho, tropického a subtropického klimatického pásma ale aj úžitkové a životným cyklom netradičné rastliny.
    Letný kolorit farieb, tvarov a vôni nájdeme na vonkajšej ploche (Ekologická náučná plocha) v blízkosti expozičných tropických skleníkov. Túto atmosféru vytvárajú letničky rodov aksamietnica (Tagetes ), gazánia (Gazania), plamenník (Celosia), šalvia (Salvia), astrovka (Calistephus), papuľka (Antirrhinum), a iné, dvojročné druhy ako napr.: náprstník červený  (Digitalis purpurea ), klinček bradatý (Dianthus barbatus), sedmikráska obyčajná (Bellis perennis) a viacročne byliny (Delphinium x cultorum, Echinacea purpurea, Dicentra spectabilis ) a ďalšie. Príjemný zážitok umocňujú vodné a močiarne rastliny umiestnené v bazénoch, popri potôčiku a v malých vodných plochách. Napr.: chránené a ohrozené autochtónne druhy leknica žltá (Nuphar lutea), lekno biele (Nymphaea alba), rezavka aloovitá (Stratiotes aloides), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), šípovka vodná (Sagittaria sagitifolia), okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus) a rôznofarebné kultivary rodu lekno (Nymphaea).  Osobitnú expozíciu prestavujú alpinária (skalky) prostredníctvom ktorých sa môžeme zoznámiť s rastlinami extrémnych stanovíšť na rôznych geologických substrátoch ( Aster alpinus, Silene acaulis, Soldanella alpina, Armeria maritoma a iné).


bromélie
(Bromeliaceae)

   Kvitnúce dreviny a kríky ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera),  magnólia veľkokvetá (Magnolia grandiflora), paulovnia plstnatá (Paulownia tomentosa), katalpa úhľadná (Catalpa speciosa), druhy a kultivary rodu ruža (Rosa). Dreviny s farebnými listami buk lesný f. purpurea (Fagus sylvatica f. purpurea), javor dlaňovitolistý s kultivarmi (Acer palmatum cv.) a iné. 
Aj keď v tropických expozičných skleníkoch sú pre návštevy exotické rastliny celoročne zaujímavé, v lete je iné spektrum kvitnúcich a plodiacich rastlín ako v inej vegetačnej dobe počas roka. Zaujímavé sú napr. zástupcovia čeľade broméliovité (Bromeliaceae). Sú zaujímavé najmä tvarom a farebnosťou listov. V čase kvitnutia vytvárajú zvláštne, niektoré až bizarné vyzerajúce kvety. Z pohľadu ekológie rastlín sú druhy, ktoré predstavujú svojím organizmom celý mikroekosystém. V pazuchách listov a v listových ružiciach sa vyskytujú mikroorganizmy, bezstavovce, huby, riasy, sinice a ďalšie skupiny organizmov, ktoré tam našli vhodné prostredie a podmienky na svoju existenciu. Návštevník si môže prezrieť napr. echmeu pásikovanú (Aechmea fasciata), guzmániu jazykovitú (Guzmania lingulata), vrízeu lesklú (Vriesea splendens), druhy a kultivary rodu kryptant (Cryptanthus), bromelia (Bromelia), neoregélia (Neoregelia), ananás (Ananas) a iné. Zaujímavú skupinu predstavujú druhy rodu tilandsia (Tillandsia). V zbierkach botanickej záhrady je viac ako 150 druhov ( T. recurvata, T. usneoides, T. argentea, T. ionantha, T. lindenii, T. caput-medusae, T. bulbosa a ďalšie).
 

 
banánovník cv.
(Musa cv.) – plody

Plodiace rastliny  z rodov  banánovník (Musa), egrešovec oblý (Averrhoa carambola), kakaovník obyčajný (Theobroma cacao), kávovník arabský (Coffea arabica), mišpuľník japonský (Eriobotrya japonica), mangovník indický (Mangifera indica), chlebovník obyčajný (Artocarpus communis) a iné.
 
 

dekoratívne astrovité
(Asteraceae)

echinacea purpurová
(Echinacea purpurea)

ibištek čínsky cv.
(Hibiscus rosa – chinensis cv.)

 

 expozícia Náučnej ekologickej plochy
  
    Botanická záhrada UPJŠ je celoškolské vedecké a pedagogické pracovisko. V svojej činnosti zabezpečuje úlohy základného a aplikovaného výskumu, pedagogiku, kultúru a osvetu. Sústreďuje sa na riešenie problémov z oblasti biológie ohrozených druhov, ochranu a tvorbu životného prostredia (environmentalistika). 
Posledná aktualizácia: 26.05.2020