Prejsť na obsah

Index Seminum

0minút, 29sekúnd

Index Seminum predstavuje zoznam semien, ktoré botanická záhrada ponúka ostatným botanickým záhradám a inštitúciám podobného zamerania v rámci programu medzinárodnej výmeny semien.

Medzinárodná výmena semien prebieha medzi botanickými záhradami na celom svete mnoho desaťročí. Predstavuje významný zdroj materiálu pre budovanie a obohacovanie zbierok rastlín. Naša botanická záhrada takto spolupracuje s cca 350 botanickými záhradami a inštitúciami v celosvetovom meradle. Do tohto programu sme zapojení od roku 1954.

Náš aktuálny zoznam semien: Index Seminum 2024


Študuj na UPJŠ