UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Katalóg zbierkového fondu

Zbierkový fond predstavuje súbor všetkých taxónov pestovaných v botanickej záhrade. V botanickej záhrade aktuálne pestujeme 4136 taxónov rastlín. Súpis všetkých taxónov (druhov, poddruhov, kultivarov) pestovaných v botanickej záhrade aktualizujeme každých 5 rokov a vydávame ako Katalóg zbierkového fondu.

Aktuálny: Katalóg zbierkového fondu č. 7/2020

Posledná aktualizácia: 16.02.2021