UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Siedmy ročník projektu Botanikiáda

Siedmy ročník projektu Botanikiáda

Regionálne kolo sa uskutočnilo v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach v troch turnusoch 4., 11. a 18. mája 2016. Zúčastnilo sa na ňom 105 učiteľov a 209 žiakov.