hľadaj
Dnes je 23.04.2014, sviatok/meniny Vojtech

Botanická záhrada

Kontakt:  IP: +421 55 234 16 67 (vrátnica), +421 55 234 16 76 (sekretariát),
e-mail:
botgard@upjs.sk
Mánesova 23, 043 52  Košice, Slovenská republika
Obedňajšia prestávka na vrátnici (predaj vstupeniek): 12.00 - 12.30 hod.
www.visitkosice.eu

ČO PRÁVE VIDIEŤ ALEBO ZAŽIŤ V BOTANICKEJ ZÁHRADE ♦
Botanická záhrada rozkvitla, Mini ZOO


Kalendárium výstav a podujatí na rok 2014

Výstavy a podujatia v BZ UPJŠ v Košiciach: 2011, 2012, 2013, 2014


 

A K T U A L I T Y


Pozvánka  nové!


 


Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu fotografiu exotického motýľa


  
Svadobné obrady v Botanickej záhrade UPJŠ

Botanická záhrada UPJŠ návštevníkom a obyvateľom mesta Košice umožňuje vo vonkajšej časti na atraktívnej ploche s dekoratívnou vegetáciou svadobné obrady. Podmienkou konania svadobného obradu je dohoda s matrikou na mestskom úrade a s Botanickou záhradou UPJŠ. Za svadobný obrad v botanickej záhrade je poplatok vo výške 133€.Svadobné fotografovanie a videozáznam

Botanická záhrada UPJŠ ponúka svoje priestory za účelom vyhotovenia svadobných fotografií a videozáznamu.
Svadobné fotografovanie a videozáznam v expozičných skleníkoch je možné v čase  9.00 – 15.00, vo vonkajších priestoroch v čase 9,00 – 18.00.
V prípade záujmu je nutné osobne prísť do Botanickej záhrady UPJŠ a podpísať Dohodu o povolení vstupu a zaplatiť poplatok 20€. 

 


Botanická záhrada UPJŠ sa 1. októbra 2007 stala registrovaným účastníkom celosvetového uskutočňovania Medzinárodného programu botanických záhrad na podporu ochrany rastlín, environmentálneho povedomia a trvalo udržateľného rozvoja......viac informácií

 

 

Posledná aktualizácia: 15.04.2014
Kalendár akcií
23.4.2014
Eurokomisár László Andor

24. 4. 2014
Informačný seminár

24. 4. 2014
Zoologický seminár

16.05.2014
Klub profesorov UPJŠ

23.5.2014
Výzvy a perspektívy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach
Telefón: 055/234 3220
Mobil: 0905 344 299
E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

 

 

 


 


 webmaster@upjs.sk

        www.eua.be      www.slsp.sk

© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 23.04.2014