UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Botanická záhrada

Kontakt:  IP: +421 55 234 16 67 (vrátnica), +421 55 234 16 76 (sekretariát),
e-mail:
botgard@upjs.sk
Mánesova 23, 043 52  Košice, Slovenská republika
Obedňajšia prestávka na vrátnici (predaj vstupeniek): 12.00 - 12.30 hod.
www.visitkosice.eu

ČO PRÁVE VIDIEŤ ALEBO ZAŽIŤ V BOTANICKEJ ZÁHRADE ♦
Botanická záhrada rozkvitla, Mini ZOO


Kalendárium výstav a podujatí na rok 2016

Výstavy a podujatia v BZ UPJŠ v Košiciach: 2011, 2012, 2013, 2014


 

A K T U A L I T Y


Expozičné skleníky sprístupnené len do 15:00.


VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU EXOTICKÉHO MOTÝĽA  
Svadobné obrady v Botanickej záhrade UPJŠ

Botanická záhrada UPJŠ návštevníkom a obyvateľom mesta Košice umožňuje vo vonkajšej časti na atraktívnej ploche s dekoratívnou vegetáciou svadobné obrady. Podmienkou konania svadobného obradu je dohoda s matrikou na mestskom úrade a s Botanickou záhradou UPJŠ. Za svadobný obrad v botanickej záhrade je poplatok vo výške 133€.Svadobné fotografovanie a videozáznam

Botanická záhrada UPJŠ ponúka svoje priestory za účelom vyhotovenia svadobných fotografií a videozáznamu.
Svadobné fotografovanie a videozáznam v expozičných skleníkoch je možné v čase  9.00 – 15.00, vo vonkajších priestoroch v čase 9,00 – 18.00.
V prípade záujmu je nutné osobne prísť do Botanickej záhrady UPJŠ a podpísať Dohodu o povolení vstupu a zaplatiť poplatok 20€. 


Botanická záhrada UPJŠ sa 1. októbra 2007 stala registrovaným účastníkom celosvetového uskutočňovania Medzinárodného programu botanických záhrad na podporu ochrany rastlín, environmentálneho povedomia a trvalo udržateľného rozvoja......viac informácií

 

Posledná aktualizácia: 09.02.2016