UPJŠUPJŠ
AIS2

Botanická záhrada

Kontakt:  IP: +421 55 234 16 67 (vrátnica), +421 55 234 16 76 (sekretariát),
e-mail:
botgard@upjs.sk
Mánesova 23, 043 52  Košice, Slovenská republika
Obedňajšia prestávka na vrátnici (predaj vstupeniek): 12.00 - 12.30 hod.
www.visitkosice.eu

ČO PRÁVE VIDIEŤ ALEBO ZAŽIŤ V BOTANICKEJ ZÁHRADE ♦
Botanická záhrada rozkvitla, Mini ZOO


Kalendárium výstav a podujatí na rok 2015

Výstavy a podujatia v BZ UPJŠ v Košiciach: 2011, 2012, 2013, 2014


 

A K T U A L I T Y


P O Z V Á N K A  nové!

Expozičné skleníky sprístupnené len do 15:00.VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU EXOTICKÉHO MOTÝĽA
  
Kniha je v slovenskom a anglickom jazyku.
Záujemcovia si môžu knihu objednať v BZ UPJŠ, Mánesova 23, 043 52 Košice,
sergej.mochnacky@upjs.sk, Tel.: +421 55 1676, +421 55 1603, Mobil: +421 905 460764.
 

  


  
Svadobné obrady v Botanickej záhrade UPJŠ

Botanická záhrada UPJŠ návštevníkom a obyvateľom mesta Košice umožňuje vo vonkajšej časti na atraktívnej ploche s dekoratívnou vegetáciou svadobné obrady. Podmienkou konania svadobného obradu je dohoda s matrikou na mestskom úrade a s Botanickou záhradou UPJŠ. Za svadobný obrad v botanickej záhrade je poplatok vo výške 133€.Svadobné fotografovanie a videozáznam

Botanická záhrada UPJŠ ponúka svoje priestory za účelom vyhotovenia svadobných fotografií a videozáznamu.
Svadobné fotografovanie a videozáznam v expozičných skleníkoch je možné v čase  9.00 – 15.00, vo vonkajších priestoroch v čase 9,00 – 18.00.
V prípade záujmu je nutné osobne prísť do Botanickej záhrady UPJŠ a podpísať Dohodu o povolení vstupu a zaplatiť poplatok 20€. 

 


Botanická záhrada UPJŠ sa 1. októbra 2007 stala registrovaným účastníkom celosvetového uskutočňovania Medzinárodného programu botanických záhrad na podporu ochrany rastlín, environmentálneho povedomia a trvalo udržateľného rozvoja......viac informácií

 

 

Posledná aktualizácia: 05.11.2015