Prejsť na obsah

Mokraď v botanickej záhrade

0minút, 38sekúnd

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach sa dlhodobo podieľa na záchrane mnohých rastlinných, ale aj vybraných živočíšnych druhov. Jedným z nich je karas zlatistý (Carassius carassius), naša pôvodná kaprovitá ryba. Podľa Červeného zoznamu rýb a mihuľovcov patrí medzi silne ohrozené druhy. Preto v roku 2022 začala po prvýkrát na Slovensku vzájomná spolupráca viacerých inštitúcií zameraná na záchranu tohto ohrozeného taxónu.

Spolupráca medzi Štátnou ochranou prírody SR a Slovenským rybárskym zväz (SRZ) a Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach vyústila do viacerých aktivít, o ktorých sa viac dozviete v časopise Chránené územia Slovenska č.101/2023.


Študuj na UPJŠ