Prejsť na obsah

Pravidlá fotosúťaže

1minút, 54sekúnd

Kategória A: v roku konania výstavy vek do 15 rokov vrátane
Kategória B: v roku konania výstavy vek nad 15 rokov

Do súťaže je možné prihlásiť fotografie tropických motýľov, ktoré vznikli vo výstavných priestoroch BZ v období konania výstavy od 17.05.2019 do 30.06.2019.

Podmienky účasti:

  1. Jeden súťažiaci môže zaslať maximálne 3 fotografie, ktorých je autorom a výhradným majiteľom autorských práv a fotografia nebola doposiaľ publikovaná v žiadnom tlačenom ani elektronickom médiu.
  2. Fotografie musia byť v digitalizovanej podobe, digitálne neretušované, bez akýchkoľvek vložených údajov, grafických prvkov a textu vo formáte jpg, v minimálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixelov, s maximálnou veľkosťou súboru 15 MB.
  3. fotografie zasielajte na e-mail: fotomotyl@upjs.sk, do 2.7.2019. Názov súboru tvorí krstné meno, priezvisko, koncové dvojčísle roka narodenia, označenie kategórie a poradové číslo prihlásenej fotografie oddelené podčiarnikom: Meno_Priezvisko_70_B_XX.jpg
  4. pri autoroch mladších ako 15 rokov vrátane uveďte v emaili aj kontakt na rodiča alebo zákonného zástupcu (email a telefónne číslo),.

Autor alebo jeho zákonný zástupca zaslaním fotografie vyjadruje súhlas so súťažnými podmienkami a bezvýhradne ich akceptuje. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach si vyhradzuje právo autora zo súťaže vylúčiť, ak nesplní požadované podmienky. Autor zároveň súhlasí s prezentáciou zaslaných fotografií alebo ich častí v priestoroch a publikáciách vydávaných pre účely Botanickej záhrady UPJŠ  a UPJŠ v Košiciach bez nároku na honorár a v reklamných a propagačných materiáloch aj bez uvedenia autora fotografie.

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže: 22.7.2019,
Oznámenie výsledkov súťaže autorom fotografií e-mailom: do 22.7.2019.

CENY PRE VÍŤAZOV:

  • v každej kategórii budú ocenené prvé tri miesta
  • každý ocenený obdrží preparovaného motýľa, zberateľskú eurobankovku Botanickej záhrady UPJŠ a suvenírový predmet Botanickej záhrady UPJŠ,

Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a ceny neprevzaté do 10. 9. 2019 prepadajú v prospech organizátora súťaže.


Študuj na UPJŠ