Prejsť na obsah

Vzácna návšteva z Národnej Botanickej záhrady Vácrátót, Maďarsko

1minút, 12sekúnd

V stredu 18. októbra 2023 sme na pôde našej botanickej záhrady privítali zamestnancov Národnej Botanickej záhrady Vácrátót, Maďarsko, na čele s riaditeľom Vincem Zsigmondom. Spoločne sme si prezreli skleníky s expozíciami tropických i subtropických rastlín, exteriér so zbierkami dekoratívnych a úžitkových rastlín, ale aj drevín. Pri spoločnom obede sme prediskutovali doterajšie aktivity i vízie do budúcna.

Zároveň nás svojou prítomnosťou poctila Diana Gris Emese, konzulka Generálneho konzulátu Maďarskej republiky v Košiciach, ktorá vyzdvihla dôležitosť spolupráce medzi jednotlivými botanickými záhradami.

Botanická záhrada v obci Vácrátót sa so svojimi takmer 13.000 druhmi rastlín rastúcich na voľnom priestranstve i v skleníkoch radí k botanickým záhradám s najrozmanitejšou zbierkou živých rastlín. Ako súčasť dvestoročnej historickej záhrady je zasvätená výskumu, vzdelávaniu a ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva, s cieľom zachovať chránené druhy rastlín a genetické zdroje.

Preto sme nesmierne radi, že môžeme spolupracovať s takouto významnou inštitúciou. Pevne veríme, že sa naša spolupráca rozrastie aj v rámci nedávno vypracovanej žiadosti a podaného spoločného projektu v schéme INTERREG Hungary – Slovakia.


Študuj na UPJŠ