Prejsť na obsah

Pozvánka na odborný seminár

0minút, 22sekúnd

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Botanická záhrada
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a
veterinárske vedy pri SAV,
Správa mestskej zelene Košice

Vás pozývajú dňa

25. mája 2016

NA ODBORNÝ SEMINÁR

METÓDY HODNOTENIA DREVÍN

MIESTO KONANIA SEMINÁRA:

BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ, MÁNESOVA 23, 043 52 KOŠICE, BZ1, O 10.00 HOD.


Študuj na UPJŠ