UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

V septembri prebieha na celom Slovensku aj v iných európskych štátoch akcia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Témou DEKD je Minulosť vzdeláva. Botanická Záhrada UPJŠ sa zapojí prostredníctvom svojej výstavy k 70. výročiu jej založenia, na ktorej uvidíte rôzne historické fotografie, dokumenty, mapy, predmety, letáky, pohľadnice či medaily. Výstava potrvá do 6. septembra.

Posledná aktualizácia: 26.08.2021