UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Pozvánka na výstavu Včelárstvo v BZ UPJŠ v Košiciach

Program výstavy Včelárstvo

3.11. – 19.11. 2017,  9:00 – 17:00 hod.

každodenne - poradenská činnosť včelárov
- predaj medu a včelích produktov
- celodenné dielňa - práca s voskom
- súťaž o NAJ medovník – Medové pokušenie
- premietanie filmov s včelárskou tematikou
11. 11. (sobota) - účasť rôznych predajcov včelích produktov a výrobcov úľov a iných pomôcok
- celodenná dielnička pečenia medovníkov
- súťažná degustácia medov lokálnych včelárov
- 13:30 – prednáška pre širokú verejnosť: MUDr. Košlík: Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb včiel – apiterapia
12. 11. (nedeľa) - účasť rôznych predajcov včelích produktov a výrobcov úľov a iných pomôcok
- 13:30 – prednáška pre včelársku verejnosť: MVDr. Papierniková: Právne predpisy súvisiace so včelárstvom

 

Posledná aktualizácia: 02.03.2020