UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Prečo je život so včielkami lepší ako bez nich

V rámci výtvarnej súťaže na tému „Prečo je život so včielkami lepší ako bez nich“ Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, Asociácia včelárov Slovenska ZO Košice a MIMI farma, spomedzi množstva krásnych, kreatívnych a rôznorodých prác udelila 3 prvé, 2 druhé a 2 tretie miesta.

  1. miesto:

Patrícia Tomková, 4.r., ZŠ s MŠ Š. Ďurovčík, Palín 104
Timea Hirjaková, 7.r., ZŠ Mierová 1, Strážske
Veronika Barovská, 8.r., ZŠ s MŠ Bidovce 209

  1. miesto

Vivien Jošková, 3.r., ZŠ M. Kočanovej 2, Kostoľany nad Hornádom
Nikola Chovancová, 9.r., ZŠ Važecká 11, Prešov

  1. miesto:

Vanesa Moravčíková a Jana Kolárová, 6.r., ZŠ Hlavná 121, Gelnica
Karin Kočišová, 7.r., ZŠ Školská 558/1, Sečovská Polianka


Všetkým školám a ich žiakom ďakujeme za chuť tvoriť a ochotu zúčastniť sa v našej súťaži. Oceneným srdečne blahoželáme.
 


Posledná aktualizácia: 02.03.2020