Prejsť na obsah

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach získala Cenu KSK

0minút, 46sekúnd

Dňa 24. októbra 2014 sa v priestoroch Štátneho divadla v Košiciach uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti odovzdávania cien Košického samosprávneho kraja. Predseda KSK JUDr. Zdenko Trebuľa za účasti predstaviteľov a zástupcov KSK udelil najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy 17 jednotlivcom a 5 kolektívom. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala medzi ocenenými aj tohto roku svojich zástupcov. Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnil rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., ktorý oceneným k úspechu v mene univerzity osobne zablahoželal.
Cenu KSK získal kolektív Botanickej záhrady za vynikajúce výsledky transferu zhromaždených poznatkov z ríše rastlín medzi širokou verejnosťou s cieľom upevňovania trvalej udržateľnosti priaznivého životného prostredia. Ocenenie prevzal riaditeľ BZ doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.   medailacena

 


Študuj na UPJŠ