Prejsť na obsah

Arborétum

0minút, 38sekúnd

Arborétum predstavuje plochu s výmerou cca 20 ha, ktorá nadväzuje na dolnú časť záhrady sieťou chodníkov a asfaltových ciest, ktoré umožňujú pohyb peším návštevníkom, mladým rodinám s kočíkmi, resp. hendikepovaným návštevníkom. Pevne osadené lavice a prístrešky umožňujú oddych a odpočinok. Prínosom je krajinársky vhodné striedanie lesných a lúčnych spoločenstiev. V spodnej časti dominuje  výsadba cudzokrajných druhov drevín,  hornú časť tvoria výsadby hlavne domácich druhov drevín, ktoré historicky ochránili pôvodnú erodovanú pastvinu pred pôdnym splachom a eróziou pôdy. Viac informácií o arboréte sa dozviete tu.


Študuj na UPJŠ