Prejsť na obsah

Zima v Botanickej záhrade

3minút, 40sekúnd

  F O T O G A L É R I A  

    V krajinách s miernou klímou ako je aj Slovensko, zima predstavuje pre vegetáciu obdobie vegetačného odpočinku a prípravu na jar. Botanická záhrada v závislosti od charakteru klímy v tom ktorom roku je buď prikrytá „bielou perinou“ alebo je územím so suchou, chladnou zimou bez súvislej snehovej pokrývky. Aj napriek uzimeným dňom život rastlín je zaujímavý, relatívne skrytý a utajený. Vnímavý návštevník môže obdivovať najmä dreviny. Tvary korún stromov, architektúru konárov, farebnosť a štruktúru kôry, morfológiu suchých plodov a semien. Aj v zime stretnete zelené kríky a stromy. Sú to prevažne ihličnaté dreviny. Napr. borovica čierna (Pinus nigra), borovica hladká (vejmutovka) (P. strobus), borovica horská (kosodrevina) (P. mugo), borovica limbová (limba) (P. cembra), jedľa biela (Abies alba), jedľa srienistá (A. concolor), jedľa obrovská (A. grandis), rôzne kultivary smreka obyčajného (Picea abies), ktorých je 26. Ďalšie ihličnaté dreviny sú najmä zo Severnej Ameriky a Ázie ako napr. duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), jedľovec kanadský (Tsuga canadensis), sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), céder atlantický (Cedrus atlantica) a iné. Zvláštnosťou pre naše územie a oživením expozícii sú vždyzelené dreviny (sempervirenty). Tieto druhy aj v zime majú zelené, kožovité, lesklé listy. Napr. magnólia veľkokvetá (Magnolia grandiflora), cezmína ostrolistá (Ilex aguifolium), kalina obyčajná (Viburnum opulus), kalina vráskavolistá (V. rhytidiphylum), mahónia cezmínolistá (Mahonia aguifolium), aukuba japonská (Aucuba japonica), krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens), brečtan popínavý (Hedera helix), zimozeleň menšia (Vinca minor). Nemenej zaujímavé a dekoratívne sú aj plody jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia), slivky trnkovej (trnka) (Prunus spinosa), zobu vtáčieho (Ligustrum vulgare), dráča obyčajného (Berberis vulgaris), škumpy vlasatej (Cotinus coggygria), katalpy bignóniovitej (Catalpa bignonioides a iné. Koncom zimy kvitne žltými kvetmi hamamel japonský (Hammamelis japonica) a zimovec včasný (Chimonanthus precox), ktorý má špinavobiele kvety. Dekoratívnosťou vynikajú aj časti bylinných stoniek so suchými kvetmi viacročných druhov.

   V tropických a subtropických expozíciách aj v zime život nezadržateľne a naplno plynie. V tomto čase sú najzaujímavejšie expozície s druhmi a kultivarmi čeľade vstavačovité (Orchidaceae). Sú to najmä rody lišajovec (Phalaenopsis), črievičkovec (Paphiopedilum), dendróbium (Dendrobium), vanda (Vanda), katleja (Cattleya), cimbídium (Cymbidium) a iné. Taktiež druhy z čeľade Bromeliaceae sú zaujímavé kvetmi, tvarom, štruktúrou a celkovou farebnosťou listov, napr. rod tilandsia (Tillandsia), ktorých má BZ UPJŠ cez 80 druhov,  ananás pestovaný (Ananas comosus), aechmea pásikovaná (Aechmea fasciata), kryptant bezbyľový (Cryptanthus acaulis), guzmánia malá (Guzmania minor) a dalšie. Z úžitkových druhov práve dozrievajú plody citronovníkov ako sú citrón pravý (Citrus limon), citronovník mandarinkový (Citrus reticulata), citronovník pomarančový (Citrus sinensis), citronovník rajský alebo grapefruitovník (Citrus paradisiaca), kávovník (Coffea arabica), kakaovník (Theobroma cacao), mangovník indický (Mangifera indica), anona mäkkoostnatá (Annona muricata), papája melónová (Carica papya), banánovník obyčajný (Musa x paradisiaca), banánovník japonský (Musa basjoo), egrešovec oblý (Averrhoa carambola), mišpuľa japonská (Eriobotrya japonica) a iné druhy s exotickým ovocím. Vo vodných bazénoch kvitnú niektoré lekná (Nymphaea), pistia rezavková (Pistia stratiotes), eichhornia nafúknutá (Eichhornia crassipes) a iné.

   V bazénoch je množstvo akváriových rybičiek. Zaujímavé sú pre nás rastliny z čeľade cykasovité (Cycadaceae). Sú to predstavitelia treťohornej flóry, ktoré prežili do súčasnej doby. Medzi obdivovanými sú napr. cykas japonský (Cycas revoluta), cykas Rumphov  (Cycas rumphii), Dioon edule, Ceratozamia mexicana, Encephalartos villosus,  Macrozamia sp., Zamia sp.

   V snehu môžeme zisťovať stopy zajaca, veveričky, spevavých vtákov, bažanta, srnky a ďalších, ktorých do botanickej záhrady priťahuje pokojné, pestré prostredie. Na ihličnatých drevinách môžeme zbadať sýkorky, sojky ako vyberajú semená z dozretých šišiek. Začujeme ťukanie ďatľa alebo žlny, ktorí ako lekári ošetrujú poškodené časti stromov od hmyzu a iných škodcov.

<!–


Študuj na UPJŠ