Prejsť na obsah

Živočíchy v botanickej záhrade

0minút, 49sekúnd

Územie BZ UPJŠ vytvára vhodné podmienky aj pre široké spektrum voľne žijúcich druhov živočíchov. Z doterajších sledovaní bolo v tomto areáli zaznamenaných napr. vyše 100 druhov vtákov, 25 druhov cicavcov, 8 druhov obojživeníkov a 3 druhy plazov. Priebežné výsledky monitoringu poukazujú aj na zaujímavú faunu bezstavovcov. Registrujeme tu napríklad vyše 40 druhov mravcov predstavujúcich viac ako tretinu druhov myrmekofauny Slovenska, čo je na takom relatívne malom území pozoruhodné. Postupne prebiehajúca inventarizácia ďalších skupín určite prinesie tiež zaujímavé výsledky.

Špecifickým prostredím sú vykurované skleníky, v ktorých si našli vyhovujúce prostredie viaceré exotické teplomilné druhy živočíchov. Okrem fytofágnych druhov poškodzujúcich rastliny a druhov zámerne vypúšťaných proti nim v rámci biologickej ochrany sa tu spontánne vyskytujú aj ďalšie druhy.

Viac informácií nájdete tu.


Študuj na UPJŠ