Prejsť na obsah

KAKTUS klub

1minút, 53sekúnd

Viac…

Predseda: Oldřich Novák
Meteorová 5/61, 04012 Košice, č.t. 0905372257 – 055/6747539 
e-mail: oldanovak@seznam.cz

Hospodár: Ján Rohrer
Ružínska 9, 04001 Košice, č.t. 0907540898 – 055/6428885

Tajomník: Milan Matejovský
Žižkova 29, 04001 Košice, č.t. 0904298625 – 055/6784044

  
   Klub je dobrovoľná nezisková spoločenská organizácia združujúca záujemcov o pestovanie kaktusov a sukulentov z Košíc a okolia. Počiatky organizovaného kaktusárenia v Košiciach sa datujú do r.1965, kedy sa okolo pracovníka BZ p. Jozefa Hečka sústredila skupina nadšencov, ktorá stála neskôr pri zrode Klubu na jednej strane, ale na druhej strane sa zaslúžila významne aj o budovanie dnes už najväčšej a najkrajšej kaktusárskej expozície na Slovensku. 

    Neskôr sa krúžok stal súčasťou významného brnenského Klubu Astrophytum. Na roky 1967-1989 prešiel Klub pod Zväz záhradkárov a ovocinárov. V r.1990 získal Klub nového patróna – Dom pionierov a mládeže, ale po návrate p. Hečka do služieb BZ sa aj Klub vrátil na svoje zakladajúce pôsobisko.
     Klub kaktusárov má dnes po 40 rokoch rôznych foriem svojej činnosti 35-40 členov. Pracovné stretnutia sa konajú každý prvý utorok v mesiaci o 17,30 hod. v posluchárni BZ. Súčasťou stretnutí sú výmeny skúseností aj prebytkov vlastných výpestkov, pravidelné dražby a tomboly. Veľký úspech majú prednášky slovenských aj českých významných pestovateľov – účastníkov expedícií do celého sveta, spojené s diaprojekciami. Vyvrcholením klubovej činnosti sú pravidelné jarné a jesenné výstavy spojené s poradenstvom a predajom prebytkov, konané dnes už tradične v Rotunde na Zbrojničnej ulici v Košiciach. Výstavy sa stali už plánovaným doplnkom vyučovania botaniky na mnohých základných školách.
    Pre utužovanie kolektívu Klubu a rodinných príslušníkov uskutočňujeme 1-2 krát ročne Kaktusárske guláš – párty na záhrade pri skleníkoch našich členov. Pre záujemcov o návštevy sú k dispozícii po telefonickom dohovore skleníky p. Dusku, Bokoteja, Rohrera a Šebeja.


Študuj na UPJŠ