Prejsť na obsah

Knižnica

0minút, 34sekúnd

Knižnica v Botanickej záhrade UPJŠ je predovšetkým botanickou knižnicou. Má časopiseckú a knižnú časť. Časopisy sú získavané v rámci medzinárodnej časopiseckej výmeny – inštitúcie vydávajúce vedecký časopis si medzi sebou časopisy vymieňajú. Takto aj u nás prebieha výmena s takmer 100 inštitúciami. My ponúkame na výmenu náš vedecký časopis Thaiszia – Journal of Botany.

Knižná časť obsahuje knihy získané redakciou časopisu Thaiszia – Journal of Botany ako recenzné výtlačky, ďalej knihy zakúpené a knihy získané ako dar. Podstatná časť týchto kníh tvorí čiastkovú knižnicu Univerzitnej knižnice UPJŠ.


Študuj na UPJŠ