UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Subscription, prices and publication exchange


Publication exchange request: Thaiszia Subscription Department, Mánesova 23, 043 52 Košice, Slovakia; e-mail: thaiszia@upjs.sk

Sale and price information

PUBLICATION EXCHANGE IS WELCOME: Contact Executive Editor

 

Posledná aktualizácia: 22.06.2022