Prejsť na obsah

Botanikiáda 2016

3minút, 31sekúnd

Vážení učitelia, milí žiaci, všetci priaznivci projektusiedmy ročník projektu Botanikiáda niesol podtitul „Tajomné rastliny“ a tak ako v ostatných rokoch, i teraz bolo našim prvoradým cieľom usporiadať príťažlivé podujatie pre žiakov a učiteľov zároveň, zapojiť do projektu talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovať k štúdiu danej problematiky. Chceli sme ich prístupnou formou informovať o význame rastlín, o novinkách pri ich pestovaní, ochrane a tvorbe životného prostredia a prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posunúť získané informácie medzi ich rovesníkov.

Školské kolo projektu sa uskutočnilo na základných školách on-line formou v týždni od 11. do 15. apríla 2016. Zapojilo sa do neho 2695 žiakov zo 105 zaregistrovaných škôl. Žiaci riešili 20 pripravených  otázok, najúspešnejší boli v otázke „Ktorá vodná rastlina výrazne vonia?“, kde správne odpovedalo až 90 % žiakov. Najviac sa žiaci potrápili s otázkou „Čo majú spoločné leknica, kosatec žltý a záružlie močiarne?“, kde správne odpovedalo iba 35,1 % žiakov.  Po vyhodnotení školských kôl bolo v kompetencii každej školy vybrať účastníkov na regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach v troch turnusoch 4., 11. a 18. mája 2016. Zúčastnilo sa na ňom 105 učiteľov a 209 žiakov.

Pre učiteľov bol pripravený osobitný program vo forme pútavých prezentácií, s ktorými vystúpili:

• doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. – PF UPJŠ – Uplatnenie poznávania založeného na bádaní pri návšteve botanickej záhrady,
• doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. – Tajomné sukulentné rastliny,
• Ing. Martin Suvák, PhD. – Komunikácia v ríši rastlín,
• Ing. Robert Gregorek, PhD. – infoblok k rastlinným benefitom.

 Účastníkom Botanikiády sme sa snažili priblížiť zaujímavé, viac či menej tajomné rastliny nielen prostredníctvom informácií, ale napríklad aj prostredníctvom sady rastlinného materiálu, ktorú dostala každá škola od botanickej záhrady ako dar na ďalšie pestovanie. Tentokrát to bola zaujímavá liečivá rastlina marolist väčší, známa aj ako bylina sv. Márie Magdalény, veľmi známa sladká rastlina stévia cukrová a do tretice, pre žiakov asi najlákavejšia rastlina, hmyzožravá rosička kapská. Veríme, že sa rastlinám bude v školách dariť a žiaci sa o nich budú príkladne starať.

Na žiakov čakalo 6 stanovíšť s problémovými úlohami, na ktorých si vyskúšali nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Najúspešnejší riešitelia regionálneho kola počas jednotlivých turnusov Botanikiády 2016 boli odmenení malými darmi a tento rok nimi boli:

Bianka Gurská – Súkromná ZŠ Dneperská1, Košice, Arnold Világi –  CZŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2, Košice,  Ivana Rusnáková – CZŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2, Košice.

Michal Adamko – ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava,  Laura Dzobová – ZŠ Jenisejská 22, Košice, Lucia Rošková – ZŠ Jenisejská 22 Košice, Viktória Gillingerová – ZŠ Kežmarská 28, Košice.

Mária Siváková – ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné, Timea Kožárová – ZŠ ČSL armády 22, Prešov, Jana Ménová – ZŠ ul. SNP 121, Rozhanovce, Tobiáš Petras ZŠ s MŠ Hlavná 66, Spišské Hanušovce, Filip Balogh – ZŠ, Bukovecká 17, Košice.

Naša veľká vďaka za finančnú pomoc pri realizácii projektu Botanikiáda 2016 patrí Nadácii UPJŠ, spoločnosti Zeocem Bystré a Slovenskej botanickej spoločnosti SAV. Dúfame, že aj tento rok si účastníci projektu z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odniesli nielen sadu rastlín a iné benefity, ale aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.  

Váš realizačný tím Botanikiády

F O T O G A L É R I A

4. 5. 201611. 5. 2016botanikiada-201618. 5. 2016

 

Archív


Študuj na UPJŠ