Prejsť na obsah

Botanikiáda 2018

3minút, 9sekúnd

Milí priaznivci projektu BOTANIKIÁDA,

    sme veľmi radi, že ste svoju priazeň projektu Botanikiáda prejavili aj tento rok a máme úspešne za sebou už jeho deviaty ročník. Podtitulom Botanikiády 2018 bola „Botanika na tanieri“. Tak ako v ostatných rokoch, i teraz bolo našim prvoradým cieľom pripraviť príťažlivé podujatie pre žiakov a učiteľov zároveň, zapojiť do projektu talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovať k štúdiu danej problematiky. Chceli sme ich prístupnou formou informovať o význame rastlín, o novinkách pri ich pestovaní, ochrane a tvorbe životného prostredia a prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posunúť získané informácie medzi ich rovesníkov.

    Školské kolo projektu sa uskutočnilo na základných školách on-line formou v týždni od 23. do 27. apríla 2018. Zapojilo sa do neho 3196 žiakov zo 111 zaregistrovaných škôl. Žiaci riešili interaktívny test s 20 pripravenými otázkami. Po vyhodnotení školských kôl bolo v kompetencii každej školy vybrať účastníkov na regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach v troch turnusoch, 16., 23. a 30. mája 2018. Zúčastnilo sa na ňom 111 pedagógov a 220 žiakov.

    Žiaci boli počas všetkých turnusov rozdelení do šiestich skupín, v ktorých sa presúvali po šiestich stanovištiach a plnili problémové úlohy. Našťastie, okrem jedného turnusu, nám pri ostatných prialo počasie, takže stanovištia boli rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady, nevynímajúc expozičný skleník, okolie bazénov či parenísk. Žiaci sa tak mohli zoznámiť aj so širšími priestormi botanickej záhrady a jej pestovateľským zázemím. Okrem teoretických vedomostí si overili aj svoje praktické zručnosti.

    Najúspešnejší riešitelia regionálneho kola počas jednotlivých turnusov Botanikiády 2018 boli odmenení malými darmi a tento rok nimi sú:

Juraj Vaško ZŠ Kysak 210, Martin Kuľha CSŠ Duchnovičova 24 Humenné, Peter Fabián CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2 Košice, Eva Krajčiová ZŠ Bernolákova 16 Košice,

Daniela Gdovinová ZŠ Budovateľská 164/4 Giraltovce, Nataša Kolesárová ZŠ Komenského 307/22 Smižany, Radka Dorniaková ZŠ Komenského 2 Svit, Artur Pankuch, ZŠ Tomášikova 31 Košice,

Alena Čarnogurská ZŠ s MŠ Hlavná 66 Spišské Hanušovce, Oliver Slimák ZŠ s MŠ Komenského 587 Poprad, Sabína Halčinová SŠ Školská 535/5 Lendak, Sára Koščáková SŠ Školská 535/5 Lendak.

    Pre učiteľov bol pripravený program, počas ktorého sa dozvedeli o novej aplikácii pripravenej v botanickej záhrade, o tom, že botanika môže byť nielen na našom tanieri a zároveň boli zoznámení s rastlinami, ktoré každý učiteľ dostal na ďalšie pestovanie v škole. Pre školu získal každý pedagóg 50 %-tnú zľavu na vstupnom pre žiakov danej ZŠ do konca kalendárneho roka 2018.

    Dúfame, že okrem hmotných darov si účastníci projektu z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odniesli aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.

Realizačný tím Botanikiády

F O T O G A L É R I A

16. 5. 201823. 5. 201830. 5. 2018

Projekt Botanikiáda 2018 podporili:

Ďakujeme!

Archív


Študuj na UPJŠ