Prejsť na obsah

Botanikiáda 2019

2minút, 37sekúnd

Vážení učitelia, milí žiaci, všetci priaznivci projektu,
v roku 2019 oslávila BOTANIKIÁDA svoje desiate výročie. Tento projekt je určený žiakom piateho ročníka základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógom. Hlavným cieľom projektu je vzbudiť záujem talentovaných žiakov o oblasť botaniky prostredníctvom hravej formy súťaže a nenútenou formou ich informovať o význame rastlín, ochrane a tvorbe životného prostredia a zároveň motivovať pedagógov prírodopisu k väčšej kreativite pri výučbe.

    Zo strany škôl je o projekt aj po desiatich rokoch veľký záujem, o čom svedčia aj čísla, za desať rokov realizácie projektu sa do on-line testovania zapojilo 27 637 žiakov a na regionálnom kole v botanickej záhrade sa osobne zúčastnilo 2 130 žiakov so svojimi pedagógmi.

    Tento ročník Botanikiády niesol podtitul Vyrobené z rastlín. Na regionálnom kole v botanickej záhrade sa v troch turnusoch počas májových stried 15., 22. a 29. mája 2019 streto 202 žiakov a 103 pedagógov. Na žiakov čakali problémové úlohy na šiestich stanovištiach. Pedagógovia sa mohli prostredníctvom Čajovne Čavango dozvedieť mnoho o čajovníku, čajovom obrade a ochutnať špeciálne čaje. Zároveň sa dozvedeli viac o klimatických zmenách v prírodnom prostredí a boli zoznámení s rastlinami, ktoré každý učiteľ dostal na ďalšie pestovanie v škole. Pre školu získal každý pedagóg 50 %-tnú zľavu na vstupnom pre žiakov danej ZŠ do konca kalendárneho roka 2019.

    Najúspešnejší riešitelia regionálneho kola počas jednotlivých turnusov Botanikiády 2019 boli odmenení malými darmi a tento rok nimi boli:

    Veronika Varechová, CZŠ Volgogradská 2 Michalovce, Jonáš Bačík, ZŠ s MŠ Hlavná 320/79 Slanec, Michaela Szabaldová, ZŠ s MŠ Hlavná 320/79 Slanec,

    David Vojtaško, ZŠ Bernolákova 16 Košice, Šimon Šima, ZŠ Bernolákova 16 Košice, Ema Kvokačková, Dneperská 1 Košice,

    Benjamín Švikruha, ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce, Matej Drienovský, ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce, Timea Payerová, ZŠ Užhorodská 39 Košice, Kristína Zimmermannová, ZŠ Zemanská 2 Krompachy, Adriana Hritzová, ZŠ Zemanská 2 Krompachy.

    Rovnako ako v ostatných rokoch, bol aj tentoraz projekt  Botanikiáda zabezpečený zo zdrojov Botanickej záhrady UPJŠ a bol realizovaný sa aj vďaka podpore partnerov. Naša veľká vďaka pri realizácii desiateho ročníka Botanikiády patrí spoločnosti Zeocem Bystré,  spoločnosti Labaš, s.r.o., Slovenskej botanickej spoločnosti SAV a Čajovni Čavango.

F O T O G A L É R I A

15. 5. 201922. 5. 201929. 5. 2019

Projekt Botanikiáda 2019 podporili:

Ďakujeme!

 

Archív


Študuj na UPJŠ