Prejsť na obsah

Botanikiáda 2022 – vyhodnotenie

2minút, 15sekúnd

Projekt BOTANIKIÁDA má úspešne za sebou svoj jedenásty ročník. Po dvoch rokoch sme na ňom s radosťou privítali učiteľov a žiakov zo zaregistrovaných škôl, ktorí trpezlivo prečkali dvojročné nepriaznivé covidové obdobie.

    Prvé, online, kolo sa uskutočnilo na zaregistrovaných základných školách v týždni od 4. apríla do 8. apríla 2022. Tento rok sa do neho zapojilo 2 306 piatakov. Po vyhodnotení testov sa na regionálnom kole v botanickej záhrade zúčastnili dvaja žiaci a ich pedagógovia z 87 škôl a jeden žiak s pedagógom z 3 škôl. Spolu v troch turnusoch 25. mája, 1. a 8. júna 2022 sa v botanickej záhrade vystriedalo 90 pedagógov a 177 žiakov.
Na všetkých čakal bohatý program. Počas tohto ročníka sme účastníkom projektu predstavili nový dendrologický náučný chodník, preto podtitul BOTANIKIÁDY znel „Spoznávam dreviny“.  Počasie nám doprialo a mohli sme stráviť väčšinu času so žiakmi vo vonkajšom areáli, kde mali na šiestich stanovištiach pripravených niekoľko problémových úloh.
Učitelia sa oboznámili s novými aplikáciami, ktoré môžu využiť pri výučbe biológie a tiež na nich čakala prehliadka dendrologického chodníka aj s výkladom o najzaujímavejších drevinách. Zároveň boli oboznámení s rastlinami, ktoré od nás získali na ďalšie pestovanie v škole.
Počas jednotlivých turnusov sme najúspešnejších riešiteľov ocenili diplomom a malými darmi a tento rok nimi boli:

Dominik Hvišč, CZŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov
Radovan Jurko, ZŠ Petrovany
Emily Petríková, ZŠ Šmeralova 25, Prešov
Adam Belko, Tomášikova 31, Košice
Radovan Svoboda, Hroncova 23, Košice
Karolína Šimkovičová, ZŠ s MŠ Hniezdne
Michaela Urdová, ZŠ Gemerská 2, Košice
Damiana Detríková, ZŠ Kráľovský Chlmec
Lívia Kleščinská, ZŠ Školská 94, Trstené pri Hornáde
Simona Kupčová, ZŠ s MŠ Š. Náhalku, Liptovská Teplička
Viktória Ruščáková, ZŠ ul. SNP 121, Rozhanovce
Sofia Sasáková, ZŠ Ruskov 32
Marek Mrovčák, ZŠ Zimné 96, Rudňany

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a  všetkým účastníkom želáme veľa ďalších úspechov.
Naša veľká vďaka pri realizácii jedenásteho ročníka BOTANIKIÁDY patrí podporovateľom projektu: spoločnosti DAG Slovakia, spoločnosti Zeocem, a. s., Bystré, Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV a spoločnosti Frucona Košice, a. s.

F O T O G A L É R I A

25. 5. 2022 1. 6. 2022 8. 6. 2022

Projekt Botanikiáda 2022 podporili:

Archív


Študuj na UPJŠ