Prejsť na obsah

Botanikiáda 2023 – vyhodnotenie

3minút, 9sekúnd

Milí žiaci, vážení učitelia, všetci priaznivci nášho projektu,

dvanásty ročník projektu Botanikiáda niesol podtitul „Voda – základ života“. Tak ako v ostatných rokoch, i teraz bolo našim prvoradým cieľom usporiadať príťažlivé podujatie pre žiakov a učiteľov zároveň a ešte viac ich motivovať k skúmaniu danej problematiky. Chceli sme ich prístupnou formou informovať o význame vody v prírode, ktorá je nevyhnutnou súčasťou našich životov a prostredníctvom účastníkov projektu posunúť informácie o vode a prepojení na botaniku medzi ich rovesníkov a kolegov na základných školách.

Školské kolo projektu sa uskutočnilo na základných školách on-line formou v týždni od 17. do 24. apríla 2023. Zapojilo sa do neho 2880 žiakov zo 102 zaregistrovaných škôl. Žiaci riešili 20 pripravených  otázok, najúspešnejší boli v otázke „Kde rastie lekno biele?“ (správne zodpovedalo 88,7 % žiakov) a najviac sa potrápili s otázkou „Ktorá rastlina rastie na vlhkých lúkach?“ (správne zodpovedalo 31.8 % žiakov).  Po vyhodnotení školských kôl bolo v kompetencii každej školy vybrať účastníkov na regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach z kapacitných dôvodov v troch turnusoch, 10., 17. a 24. mája 2023. Zúčastnilo sa na ňom 101 učiteľov a 202 žiakov.

Pre učiteľov bol pripravený program, počas ktorého sa dozvedeli o trendoch v biologickej ochrane rastlín, o zakladaní jazierka a využití vody v krajine a priamo v areáli sa zoznámili s novými projektami, ktoré boli realizované v botanickej záhrade a ktoré môžu využiť pri svojej návšteve so žiakmi. Každý učiteľ dostal kolekciu rastlín pre školu na ďalšie pestovanie a o rastlinách boli pedagógovia informovaní prostredníctvom prezentácie aj jednoduchých infoletákov.

Na žiakov čakalo 6 stanovíšť s problémovými úlohami, na ktorých si vyskúšali nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti.

Najúspešnejšími riešiteľmi regionálneho kola BOTANIKIÁDY 2023 sa stali:

Turnus 10. 5. 2023, FOTOGALÉRIA
Nela Kaňuchová (ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné), Ondrej Dobeš (ZŠ s MŠ Budimír 11), Hana Povraznik (ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné), Adriána Krajňáková (ZŠ Šmeralova 25, Prešov), Hana Príhodová (ZŠ Českoslov. Armády, Prešov)
Turnus 17. 5. 2023, FOTOGALÉRIA
Patrik Baranec (ZŠ s MŠ Letná 3453/34, Poprad), Nela Sasáková (ZŠ Ruskov 32), Viliam Zuba (ZŠ Zemanská, Krompachy), Ela Jakubová (ZŠ Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves), Matúš Varga (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves), Lukáš Šimko (ZŠ Ruskov 32)
Turnus 24. 5. 2023, FOTOGALÉRIA
Sofia Kočanová (ZŠ Hviezdoslavova, Snina), Michal Vaľa (ZŠ Masarykova 19/A, Košice), Mária Dúcka (ZŠ Hviezdoslavova, Snina), Daniel Šmida (ZŠ Hroncova 23, Košice), Dávid Sabadoš (ZŠ Školská 558, Sečovská Polianka)

Aj v tomto roku bol projekt zabezpečený zo zdrojov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a realizoval sa aj vďaka podpore partnerov. Naša veľká vďaka pri realizácii projektu BOTANIKIÁDA 2023 patrí spoločnosti Zeocem Bystré, a.s. a Slovenskej botanickej spoločnosti SAV.

Dúfame, že aj tento rok si účastníci projektu z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odniesli nielen kolekciu rastlín a iné benefity, ale aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.

Realizačný tím Botanikiády


Študuj na UPJŠ