Prejsť na obsah

Botanikiáda 2022

2minút, 30sekúnd

    Milí žiaci, vážení učitelia, všetci priaznivci projektu ,
sme veľmi radi, že po uvoľnení opatrení proti Covidu – 19 môžeme opäť pokračovať v našom obľúbenom projekte.

Keďže vo februári 2020 prebehla registrácia škôl do projektu, ale reálne sa už BOTANIKIÁDA v danom roku, ani v roku 2021 neuskutočnila, zaregistrované školy, ktoré si ponechali registráciu pokračujú v projekte v aktuálnom ročníku. Preto registrácia na rok 2022 nie je spustená.

Projekt BOTANIKIÁDA je určený žiakom 5. ročníka ZŠ a Vám, ich pedagógom. Pozostáva z online školského kola a regionálneho kola, ktoré sa uskutoční priamo v botanickej záhrade.

Školské kolo projektu bude prebiehať v týždni od 4. 4. do 8. 4. 2022.

Regionálne kolo projektu sa z dôvodu celoslovenského Testovania 5 posúva na turnusy 25. 5., 1. 6. a 8. 6. 2022.

Všetky potrebné informácie zaregistrovaným školám budeme posielať priebežne.

Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami!

Realizačný tím projektu BOTANIKIÁDA 


    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nesporne patrí k najvýznamnejším vzdelávacím ustanovizniam v regióne východného Slovenska. Už viac ako 50 rokov na jej pôde odovzdávame poznatky, vedecky bádame a zvyšujeme vzdelanostnú úroveň našich študentov. Uvedomujeme si však, že záujem o vysokoškolské štúdium a poznanie je  potrebné rozvíjať už v myslení tej najmladšej generácie, pretože v nej momentálne môžeme vidieť našich potenciálnych študentov.
A práve pre nich bol vytvorený projekt  .
   Prvé tri ročníky v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Metodického-pedagogického centra v Prešove a Mesta Košice, v ostatných rokoch za podpory ďalších partnerov projektu prichádza Botanická záhrada UPJŠ  v Košiciach s iniciatívou usporiadať príťažlivé podujatie pre žiakov a učiteľov zároveň. Naším cieľom je zapojiť do projektu talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovať k štúdiu danej problematiky. Pokúsime sa ich prístupnou formou informovať o význame rastlín, environmentálnych dopadoch na ochranu a tvorbu životného prostredia a prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posunúť tieto informácie medzi ich rovesníkov na základných školách. Ďalším naším cieľom je predstaviť aj Vám, pedagogickým pracovníkom, zaujímavé vedecké poznatky, na ktorých Botanická záhrada UPJŠ v rámci výskumu a vývoja participuje a ako ich využiť v praxi.
   Veríme, že Vás myšlienka projektu  oslovila a uvítate možnosť stretnúť sa s ľuďmi, pre ktorých je príroda a snaha o jej zachovanie a ochranu nielen prácou ale aj poslaním.

Archív 


Študuj na UPJŠ