Prejsť na obsah

Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad / The use of woody plant collections of the botanical gardens

1minút, 24sekúnd
 

www.skhu.eu

 

viacarpatia-spf.eu

Opis projektu:

Zbierkový fond drevín v botanických záhradách býva rozsiahly a často chýbajú podporné aktivity na jeho využitie pre vzdelávanie a výchovu detí, ako aj dospelých. Takýmito aktivitami je napríklad podrobnejšie označenie drevín tabuľami s odkazmi na webové stránky pomocou QR kódov, rôzne náučné chodníky s interaktívnymi stanovišťami, podporené relaxačnými aktivitami športového typu (rôzne náradie napríklad na cvičenie a podobne). Využitie modernizovaných a nových zariadení v oboch botanických záhradách podporí u návštevníkov hľadanie spoločných a rozdielnych prvkov vo flóre Slovenska a Maďarska v porovnaní so svetom a bude podporovať vzájomnú informovanosť o možnostiach v rámci cestovného ruchu v regiónoch realizácie projektu.


Project description:

The collection of trees in botanical gardens tends to be extensive and there are often no support activities for its use for education and upbringing of children as well as adults. Such activities are, for example, more detailed labelling of trees with QR code links to websites, various educational trails with interactive sites, supported by sport relaxation activities (various tools for exercise, etc.). The use of modernized and new facilities in both botanical gardens will encourage visitors to search for common and different elements in the flora of Slovakia and Hungary in comparison with the world and will promote mutual awareness of tourism opportunities in the regions.

 

„Obsah tejto webovej stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

 


Študuj na UPJŠ