Prejsť na obsah

Rastliny nášho okolia

0minút, 47sekúnd

Expozícia predstavuje rastliny, ktoré sa vyskytujú v našom okolí, mestskom i vidieckom a ktoré nikto nesial a nesadil. Tieto divo rastúce rastliny majú v našom prostredí nenahraditeľné miesto. Osídľujú pôdu, na ktorú človek nevysial úžitkové alebo okrasné rastliny, spestrujú miesta, kde človek vysial a vysadil rastliny podľa svojich predstáv, zvyšujú druhovú pestrosť. V mestách sú neoddeliteľnou súčasťou mestskej zelene, ktorá predstavuje pľúca mesta, čistí a zvlhčuje mestské ovzdušie, tlmí teplotné výkyvy, najmä počas horúcich dní. Mnohé z týchto rastlín sú liečivé, nájdu sa aj úžitkové, ale aj jedovaté. Plnia v našom okolí aj veľmi dôležitú estetickú funkciu, stačí si spomenúť, aká pôvabná je zakvitnutá lúka alebo aj menej kosený mestský trávnik začiatkom leta! Poďte sa s nimi zoznámiť v našej expozícii.


Študuj na UPJŠ