Prejsť na obsah

Zaslanie abstraktu / Abstract submission

0minút, 30sekúnd

Abstrakty zasielajte formátované podľa priloženého vzoru vo formáte Word: docx alebo doc. Abstrakty musia byť v anglickom jazyku a zaslané do 15. 7. 2020, email: conference70BG@upjs.sk. / Abstracts should be formatted according to the attached template in the format Word: docx or doc. Abstracts should be in English and sent by July 15, 2020, email: conference70BG@upjs.sk.

Abstrakty budú posudzované vedeckým výborom a tento má právo prijatie abstraktu na publikovanie zamietnuť. / The abstracts will be reviewed by the Scientific Committee and it has the right to reject the abstract for publication.

Abstract template

Prílohy

File File size
pdf Abstract-template 589 KB

Študuj na UPJŠ