Prejsť na obsah

Dôležité dátumy a miesta

0minút, 52sekúnd

Dôležité dátumy a miesta / Important dates and places

Prihlásenie sa na  konferenciu do: /
Deadline for conference registration: 15. 7. 2020

Zaslanie abstraktov do: /
Deadline for abstract submission: 15. 7. 2020

Včasné zaplatenie registračného poplatku do: /
Deadline for early payment of the registration fee: 31. 7. 2020

Neskoré zaplatenie registračného poplatku do: /
Deadline for later payment of the registration fee: 31. 8. 2020

Miesto konania konferencie 3. 9. 2020 / Place of conference 3. 9. 2020:

Univerzitný vedecký park Technicom, Technická univerzita v Košiciach, Boženy Němcovej 5, 042 00 Košice, Slovensko / University Science Park Technicom, Boženy Němcovej 5, 042 00 Košice, Slovakia

Navigácia / Navigation:     48°43´55“    21°14´34“

Verejná doprava / Public transport: Tram no. 7 or R4, Bus no. 12, 19 (zastávka Technická Univerzita / Technical University stop)

Záhradná slávnosť 3. 9. 2020, začiatok exkurzií 4. 9. 2020 /
Garden Party 3. 9. 2020, start of excursions 4. 9. 2020:

Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Mánesova 23, 04352 Košice, Slovensko / Botanical Garden of P. J. Šafárik University, Mánesova 23, 04352 Košice, Slovakia

Navigácia / Navigation:     48°44´07“    21°14´20“

Verejná doprava / Public transport: Tram no. 7 or R4, Bus no. 12, 18, 19, 55 (zastávka Botanická záhrada / Botanical Garden stop)


Študuj na UPJŠ