UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Kontakty / Contacts


Kontaktný email / Contact email: conference70BG@upjs.sk
Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, 04352 Košice, Slovensko / Botanical Garden of UPJŠ, Mánesova 23, Košice, Slovakia
http: https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/

Posledná aktualizácia: 13.02.2020