UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Organizačný výbor / Organization Committee


Botanická záhrada UPJŠ / Botanical Garden of UPJŠ

Predseda / Chairman: Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Členovia / Members:

  • RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
  • Ing. Agnesa Klimová
  • RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.
  • RNDr. Martin Pizňak, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.02.2020